Meslek Yüksek Okulumuz 1986 yılında ODTÜ Gaziantep Mühendislik Fakültesine bağlı olarak kurulmuş ve daha sonra 1987 yılında Gaziantep Üniversitesinin kurulmasıyla bu üniversiteye bağlanmıştır.  Meslek yüksekokulu da Gaziantep dışında açılan ilk yüksek öğrenim birimidir. Elektrik, İnşaat, Makine, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Programcılığı, Hazır Giyim, Gümrük İşletme, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama, İşletmecilik Programlarında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür.  

 29 Mayıs 2007 tarihli 26536 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 numaralı kanunla Kilis 7 Aralık Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 12.05.2017 tarihli yazısına istinaden Meslek Yüksekokulu’nun adı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiş olup eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Meslek Yüksekokulumuz misyonunun farkında olarak Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan ara eleman yetiştirilmesi konusunda üzerine düşeni yapmaktadır.

 

İÇ KONTROL ÇALIŞMALARI

1-Kontrol Ortamı Standartları

İç Kontrol Komisyonu

KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük

Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

Misyon-Vizyon

Teşkilat Şeması

Hassas Görevler

Personel Görev Dağılımı 

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Formu

KOS4-Yetki Devri

Yetki Devir Formu

2-Risk Değerlendirme

RDS1- Planlama ve Programlama

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

Kurum Risk Haritası

Risk Puan Tablosu

Risk Eylem Plan Tablosu

Risk Profili Tablosu

Risk Eylem Planı Çalışma Grubu 

3-Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri 

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi

Hizmet Envanteri

Hizmet Standartları

İş Akış Şemaları

KFS3-Görevler Ayrılığı

Görevlerin Ayrılığı

KFS4 Hiyerarjik Kontroller

Hiyerarşik Yapı

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği      

Görev Tanımları

Görev Devri Formu  

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Erişim - Yetki Taahhütnamesi

4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri 

     BİS1-Bilgi ve İletişim
     Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporla

2018 Yılı Faaliyet Raporu

2019 Yılı Faaliyet Raporu

2020 Yılı Faaliyet Raporu

2021 Yılı Faaliyet Raporu

2022 Yılı Faaliyet Raporu

2023 Yılı Faaliyet Raporu

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

Personel Öneri Formu

Şikayet Dilekçesi

Tutanak

5- İZLEME 

Son Güncelleme: 2024-02-26 16:08:38
                                                                                                         

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024                                            

web tasarm