TARİHÇE

Meslek Yüksek Okulumuz 1986 yılında ODTÜ Gaziantep Mühendislik Fakültesine bağlı olarak kurulmuş ve daha sonra 1987 yılında Gaziantep Üniversitesinin kurulmasıyla bu üniversiteye bağlanmıştır.  Meslek yüksekokulu da Gaziantep dışında açılan ilk yüksek öğrenim birimidir. Elektrik, İnşaat, Makine, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Programcılığı, Hazır Giyim, Gümrük İşletme, Bilgisayarlı MUHASEBE ve Vergi Uygulama, İşletmecilik Programlarında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür.

 29 Mayıs 2007 tarihli 26536 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 numaralı kanunla Kilis 7 Aralık Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 12.05.2017 tarihli yazısına istinaden Meslek Yüksekokulu’nun adı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiş olup eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Meslek Yüksekokulumuz misyonunun farkında olarak Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan ara eleman yetiştirilmesi konusunda üzerine düşeni yapmaktadır.

 

 

VİZYON

Mesleki teknik eğitimde küresel trendi de gözönüne alarak toplumun ve iş dünyasının ihtiyaç, istek ve beklentilerini sürekli karşılayacak şekilde kurumun gelişmesini sağlamak.

 Mezunlara yerel, ulusal ve uluslararası ortamlarda istihdam edilebilme niteliklerini kazandırmak.

 Kurumu bir cazibe merkezi niteliğine kavuşturmak.

 Küresel mesleki teknik eğitim toplumunun itibarlı bir üyesi olarak tanınmak.

 Mesleki teknik eğitim de uluslararası birikimin ülkeye aktarılmasına katkıda bulunmak.

 Mesleki ve teknik yükseköğretim öncelikli olmak üzere ulusal mesleki teknik eğitim politikaları ve stratejilerinin oluşturulmasında etkin rol almak.

 AB'ye giriş süreci başta gelmek üzere ortaya çıkan fırsatları kullanarak imkanlardan azami ölçüde yararlanmak.

 

MİSYON

Sanai, ticari ve hizmet sektörlerinin rekabet güçlerini arttıracak yönde nitelikli insan gücü yetiştirmek.

Diploma eğitiminin yanısıra sertifika eğitimine de önem vermek.

Hizmette rekabet, verimlilik ve kaliteyi esas almak.

İş dünyası ve toplumla karşılıklı yarar esasına dayalı bir iletişim ve işbirliği içinde bulunmak.

Kurumun, meslek yüksekokullarının gelişmesinde etkin olmasını sağlamak. Bu maksatla bir cazibe merkezi görevi yapmak.

Ulusal ve uluslararası mesleki teknik eğitim organizazyonlarında etkin roller üstlenmek, sempozyum, konferans, seminer vb. faaliyetler düzenlemek veya bu tip faaliyetlere katılmak.

Anlaşmalar yoluyla uluslar arası bilgi ve deneyim paylaşımı yapmak.

AB, ABD, avrasya ve iş dünyasına yönelik projeler geliştirmek.

 

FİZİKİ KAPASİTE 2022 YILI

DERSLİK
 
Sınıf
12

 
Bilgisayar Laboratuvarı
2

 
Amfi
3

 
Resimhane
1

 
Elektrik Atölyesi
1

 
İnşaat Atölyesi
1


Gıda Laboratuvarı1  
Okuma Salonu
2  
Doğalgaz Atölyesi1  
El Sanatları Atölyesi
1
  
Makine Atölyesi
1
  


  

 

 

 

AKADEMİK PERSONEL SAYISI

Programlar
2022 YILI
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
4
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
2
İnşaat Bölümü
7
Elektrik ve  Enerji Bölümü
5
Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü
2
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
3
Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü1
Gıda İşleme Bölümü4
El Sanatları Bölümü6
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik9
Mimarlık ve Şehir Planlama 3
Toplam
46

 

İDARİ PERSONEL SAYISI

UNVAN
2022 YILI
Yüksekokul Sekreteri1
Memur3
Teknisyen2
Hizmetli1
Sürekli İşçi2
Toplam9

LOGOMUZ


Son Güncelleme: 2022-06-30 11:45:42
                                                                                                         

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022                                            

web tasarm